schomburg

KódNázevMJbez DPHs DPHPopisSkladem
NA0000000205Schomburg ASODUR-B351 epox.pryskyřice 30kg RAL 7032ks6 450,007 804,50
popis ▼
Konečná vrstva na průmyslové podlahy.•2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, pigmentovaná.•Mechanicky a chemicky vysoce zatížitelná, dekontaminovatelná.•Lze ji plnit křemičitým pískem až do 80 %.•Jako vysoce zatížitelná povrchová úprava na cementem pojené podklady jako beton a cementový potěr, např. ve skladovacích halách, výrobních prostorách v potravinářském průmyslu, dílnách, na nakládacích rampách, v prádelnách atd.•Úředně přezkoušená s dokladem o neutrálnosti vůči potravinám.
1
NA0000000206Schomburg ASODUR-GBM epox.pryskyřice 10kg transparentní (42)ks4 350,005 263,50
popis ▼
spotřeba cca 350 g/m²/1 pracovní krok jako penetrace, jinak podle potřeby Epoxidová pryskyřice k penetraci nebo uzavření povrchu, také epoximalta.•2složková epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel, nízkoviskózní, vysoce plnitelná, odolná vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům.•K penetraci a uzavření povrchu betonových ploch a ploch z cementových potěrů. Dále jako pojivo pro vytvoření stěrky nebo potěru resp. epoximalty např. ve výrobních prostorách, skladovacích halách a na rampách.
7
NA0000000208Schomburg UNIFLEX-B elastifikátor 8,33kg (40)ks1 732,642 096,49
popis ▼
Spotřeba 1 kg na 3 kg AQUAFINu-1K nebo UNIFIXu •Tekutá složka k vytvoření vysoce elastické, hydraulicky tuhnoucí hydroizolační stěrky AQUAFIN-2K a flexibilního lepidla UNIFIX-2K.•Jako polymerový modifikátor pro různé druhy lepicích malt SCHOMBURG.
6
NA0000000209Schomburg ASO-FLEXFUGE spár.hmota ZEMENTGRAU 25kg (42)ks725,00877,25
popis ▼
Spárovací, rychle tuhnoucí, plastem modifikovaná malta.•Plastem modifikovaná, odolná vůči mrazu, odpuzující vodu. Snadno zpracovatelná, rychle tuhnoucí, již po cca 2 hod. pochozí.•Ke spárování materiálu z jemné kameniny, kameniny a póroviny, z přírodního a umělého kamene atd., v koupelnách, sprchách a obytných prostorách, na terasách, na fasádách, v bazénech, také na vytápěných a litých potěrech.•Splňuje požadavky CG2 WA dle DIN EN 13888.•Na spáry od 3 do 20 mm šířky.
17
NA0000000211Schomburg ASO-SYSTEMVLIES-02 textilie 1mx 25mm239,0047,19
popis ▼
Ochranná a kluzná textilie spotřeba 1,01 m²/m² •Polypropylenová textilie s vysokou odolností proti roztržení.•Odolná vůči všem škodlivým látkám vyskytujícím se v zemině.•Speciální struktura textilie zaručuje spolehlivé spojení s izolační vrstvou.•Podporuje dobré proschnutí plastem modifikovaných bitumenových izolací.•Jako ochranné opatření před poškozením vlivem posunutí nebo sesmeknutí izolačních nebo drenážních desek.
25
NA0000008202Schomburg CARO FK-FLEX lepidlo 25kg (42)pyt237,50287,38
popis ▼
Flexibilní lepidlo na obklady a dlažby. Pro vnitřní i vnější použití.Spotřeba:min. 1,3 kg/m² při 1 mm tloušťce vrstvy ca. 2,3 kg/m² při 6 mm ozubení ca. 2,9 kg/ m² při 8 mm ozubení ca. 3,8 kg/ m² při 10 mm ozubení
42
NA0000008897Schomburg ASOCRET-BIS-1/6 (INDUCRET-BIS-1/6) stěrková malta 25kg (42)ks650,00786,50
popis ▼
Minerální jemná stěrková malta na opravu betonu, hloubka výlomu 1 – 6 mm, zrnitost do 0,5 mm.•cementem pojená jemná malta skupiny malt M2 pro vertikální a horizontální plochy•vodonepropustná•schopná difúze vodní páry•mrazuvzdorná a odolná vůči působení posypových solí •snižuje pronikání CO2•vytvrzuje také při dynamickém zatížení bez smršťování a trhlin, má vysokou odolnost vůči karbonataci•používá se při opravách betonu jako stabilní reprofilační malta pro vertikální a horizontální plochy a pro plochy "nad hlavou" do hloubky výlomu 1 - 6 mm
22
NA0000009595Schomburg ASOCRET KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2) adhézní můstek 25kg (42) ks900,001 089,00
popis ▼
Minerální inhibitor koroze a adhezní můstek •vodonepropustný•odolný vůči zmýdelnění•mrazuvzdorný a odolný vůči působení posypových solí •vytvrzuje také při dynamickém zatížení bez smršťování a trhlin•velmi dobrá zpracovatelnost také na vertikálních plochách a plochách "nad hlavou"•používá se při opravách betonu jako antikorozní ochrana ocelových výztuží a současně plní funkci adhezního můstku pro zvýšení přilnavosti na betonové nebo maltové podklady•systémová složka pro opravy betonu použitím sanační malty INDUCRET-BIS-5/40
4
NA0000009596Schomburg ASOCRET -BIS-5/40 (INDUCRET-BIS-5/40) sanační malta 25kg (42) ks650,00786,50
popis ▼
Sanační malta na opravu betonu, hloubka výlomu 5 – 40 mm, zrnitost do 2 mm •cementem pojená sanační malta skupiny malt M2 pro vertikální a horizontální plochy•vodonepropustná•schopná difúze vodní páry•mrazuvzdorná a odolná vůči působení posypových solí •snižuje pronikání CO2•vytvrzuje také při dynamickém zatížení bez smršťování a trhlin•používá se při opravách betonu pro vertikální a horizontální plochy a plochy "nad hlavou" jako stabilní reprofilační malta do hloubky výlomu 5 - 40 mm •vhodná pro opravy dynamicky namáhaných betonových ploch (např. pod vozovkou apod.)•systémová složka pouze pro použití v kombinaci s INDUCRET-BIS-0/2
23
NA0000009597Schomburg ASO-EZ2 potěrový cement 25kg (42) ks675,00816,75
popis ▼
Speciální potěrový cement •Vlákny vyztužený speciální cement k vytvoření potěrů na kročejové izolaci, na separační vrstvě a vázaných potěrů.•Po cca 6 hodinách pochozí. Lze aplikovat k pokládce tzv. „čerstvé do čerstvého“ resp.na potěr lze po 3 dnech pokládat dlažbu a desky. Vytápěné potěry lze zahřívat již po 3 dnech v souladu s obecně platnými technickými pravidly.•Zralosti potěru k pokládce dlažby se dosáhne při poměru 1 : 4 váh. dílů při použití suchého kameniva dle DIN 4226 o velikosti zrna mezi A8 - B8, převážně B8 a plynulého granulometrického složení, přidáním vody v poměru 17 litrů na 50 kg ASO-EZ2, při teplotě okolí a podkladu + 23 °C, relat. vlhkosti vzduchu 50 % a při tloušťce vrstvy 5 cm přibl. po 3 dnech.
46
NA0000009599Schomburg LIGHTFLEX flex.lepidlo 15kg (42)ks555,00671,55
popis ▼
Multifunkční flexibilní lepidlo, spotřebacca 1,3 kg/m² při aplikaci zubovou stěrkou 6 mm cca 1,8 kg/m² při aplikaci zubovou stěrkou 8 mm cca 2,2 kg/m² při aplikaci zubovou stěrkou 10 mm cca 1,9 kg/m² při aplikaci zubovou stěrkou Flowline 8 mm cca 2,7 kg/m² při aplikaci zubovou stěrkou Flowline 10 mm cca 3,2 kg/m² při aplikaci zubovou stěrkou 12/20 mm (střední lože) •Do vnitřních i vnějších prostor.•Snížená prašnost.•Vyhovuje kritériím pro flexibilní malty.•Díky své výborné tvárnosti se hodí pro pokládku velkoformátových obkladových prvků.•LIGHTFLEX se používá jako lepidlo do tenkého, středně silného nebo litého lože ke spolehlivé pokládce dlažby z kameniny, póroviny, keramiky s malou nasákavostí ≤ 0,5 (jemná kamenina), pro kabřinec a mozaiku a neprůhledné materiály z přírodního kamene, které nejsou citlivé na probarvení.•Nízká plošná spotřeba.•Také jako malta na opravy a vysprávky do tloušťky vrstvy max. 15 mm v jednom pracovním kroku.
42
NA0000009676Schomburg ASOPLAST-MZ disperze 10kgks1 650,001 996,50
popis ▼
spotřeba 1:1 až 1:3 ASOPLASTu-MZ s vodou podle způsobu použití Přísada do malt, adhezní emulze, ochrana proti odpařování •Syntetická disperze ke zušlechtění omítkových, potěrových, spárovacích a zdicích malt a betonu. Zvyšuje přilnavost, pevnost v tahu za ohybu a odolnost proti obrusu při příznivém vodním součiniteli.•K vytvoření plastem modifikovaných malt, jako jsou adhezní můstky, podhozy, houževnaté omítky, pevně přilnavé spárovací malty, dále ke zušlechtění potěru a na fabiony.•Také jako ochrana proti odpařování vody u čerstvě položených betonových ploch.•K vytvoření adhezních můstků pro cementové potěry vázané s podkladem.
1
NA0000009677Schomburg ASO-DICHTBAND weiss 12cm / 50mbm51,0061,71
popis ▼
Moderní spojovací materiál, tažný, vodotěsný, obzvláště odolný proti roztržení, paropropustný. Zaručuje rychlé vysychání lepidel na obklady/dlažby a izolačních materiálů obsahujících vodu, vyznačuje se vysokou odolností vůči agresivním látkám.K vytvoření vodotěsných dilatačních a styčných spár v hydroizolaci SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-1K-FLEX, AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN-RS300 a ASOFLEX-AKB.Úředně stavebně odzkoušeno v systému s hydroizolačními stěrkami. Moderní spojovací materiál, tažný, vodotěsný, obzvláště odolný proti roztržení, paropropustný. Zaručuje rychlé vysychání lepidel na obklady/dlažby a izolačních materiálů obsahujících vodu, vyznačuje se vysokou odolností vůči agresivním látkám.K vytvoření vodotěsných dilatačních a styčných spár v hydroizolaci SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-1K-FLEX, AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN-RS300 a ASOFLEX-AKB.Úředně stavebně odzkoušeno v systému s hydroizolačními stěrkami.
250
NA0000009742Schomburg ASOPLAST-MZ disperze 25kg ks3 725,004 507,25
popis ▼
spotřeba 1:1 až 1:3 ASOPLASTu-MZ s vodou podle způsobu použití Přísada do malt, adhezní emulze, ochrana proti odpařování •Syntetická disperze ke zušlechtění omítkových, potěrových, spárovacích a zdicích malt a betonu. Zvyšuje přilnavost, pevnost v tahu za ohybu a odolnost proti obrusu při příznivém vodním součiniteli.•K vytvoření plastem modifikovaných malt, jako jsou adhezní můstky, podhozy, houževnaté omítky, pevně přilnavé spárovací malty, dále ke zušlechtění potěru a na fabiony.•Také jako ochrana proti odpařování vody u čerstvě položených betonových ploch.•K vytvoření adhezních můstků pro cementové potěry vázané s podkladem.
1
NA0000010536Schomburg ASO-DICHTBAND-2000-Sanitär 12cm / 50mbm149,00180,29
popis ▼
• Popis viz ASO-Dichtband-2000. Provedení pásky - z jedné strany samolepicí.• ASO-Dichtband-2000-Sanitär se používá ve vnitřních i vnějších prostorách pro třídy namáhání 0, A01, A02, B0 v kombinaci s vhodně zvolenou plošnou hydroizolací.• K napojení hydroizolace ze SANIFLEXu, AQUAFINu-2K resp. AQUAFINu-2K/M a AQUAFINu-1K-FLEX na sprchové kouty, vany nebo na dveřní prahy (z plastu, dřeva nebo hliníku).
50
NA0000013514Schomburg BENFERFLEX C2 grey 25kg (60)ks475,00574,7560
NA0000013654Schomburg Solidone pronto 25kg (60)ks175,00211,75210
NA0000013742Schomburg ASO-DICHTBAND-Standard 12cm/50mbm59,0071,39
popis ▼
• ASO-DB-Standard slouží k vytvoření pružných a vodotěsných dilatačních a styčných spár, pod obklady, v hydroizolačních vrstvách např. ze SANIFLEXu, AQUAFINu-1K-FLEX, AQUAFINu-2K a AQUAFINu-2K/M, AQUAFINu-RS300 a ASOFLEXu-AKB. • ASO-DB-Standard se zpracovává snadno a vytváří s výše uvedenými izolacemi velmi spolehlivý spoj. • ASO-DB-Standard splňuje zkušební kritéria německého stavebního institutu DIBt a ZDB-Listu „Hydroizolace pod obklady/dlažbu“ pro třídy zatížení A, C. • Je odolná vůči alkáliím.
50
NA0000017696Schomburg INDUFLOOR IB 3360 7032 30kg ks9 090,0010 998,90
popis ▼
Penetrace systému pro ochranu spodních vod • 2složková epoxidová pryskyřice• bez obsahu rozpouštědel• transparentní• vyplňuje póry• odolná vůči mechanickému zatížení• odolná vůči zředěným louhům, kyselinám, vodným solným roztokům, mazivům• má sklon ke žloutnutí• používá se jako systémová složka v systémech pro ochranu spodních vod INDUFLOOR-IB-GWS2 a INDUFLOOR-IB-GWS3• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
1
NA0000020598Schomburg písek technický 01/06 50kgks200,00242,004
NA0000021898Schomburg UNIFLEX-M 10kgks1 720,002 081,201
NA0000023662Schomburg ASODUR-GBM transparent (INDUFLOOR IB 1225) 30kgks12 570,0015 209,70
popis ▼
Penetrace systému pro ochranu spodních vod • 2složková epoxidová pryskyřice• bez obsahu rozpouštědel• transparentní• vyplňuje póry• odolná vůči mechanickému zatížení• odolná vůči zředěným louhům, kyselinám, vodným solným roztokům, mazivům• má sklon ke žloutnutí• používá se jako systémová složka v systémech pro ochranu spodních vod INDUFLOOR-IB-GWS2 a INDUFLOOR-IB-GWS3• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
1
NA0000038725Schomburg AQUAFIN 2K/M PLUS 35kgks2 800,003 388,00
popis ▼
2složková pružná, cementem pojená minerální hydroizolační stěrka proti zemní vlhkosti, netlakové vodě a tlakové vodě.Vhodná k použití u novostaveb i starých objektů, také pod úrovní terénu, na beton i zdivo v interiéru i exteriéru, rovněž jako kontaktní izolace pod obklady a dlažbu. Lze aplikovat k hydroizolaci kanálů a šachet, také při výstavbě bazénů.Odolná vůči posypovým solím.spotřeba:cca 1,75 kg/m²/mm tloušťky vrstvyjako egalizační vrstva 1 mm ve spojení s obkladem/dlažbou > = 2 mm
10

schomburg


D E L F Y s.r.o., Dělnická 209, 434 01 Most

 

FB

Most | Litvínov | Jiřetín | Jirkov   ♦   obchoddelfystaviva.cz


Eshop »

Zásady ochrany osobních údajů »

 

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku © 2019 Insion