schomburg

KódNázevMJbez DPHs DPHPopisSkladem
NA0000000205Schomburg ASODUR-B351 epox.pryskyřice 30kg RAL 7032ks6 660,008 058,60
popis ▼
Konečná vrstva na průmyslové podlahy.•2složková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, pigmentovaná.•Mechanicky a chemicky vysoce zatížitelná, dekontaminovatelná.•Lze ji plnit křemičitým pískem až do 80 %.•Jako vysoce zatížitelná povrchová úprava na cementem pojené podklady jako beton a cementový potěr, např. ve skladovacích halách, výrobních prostorách v potravinářském průmyslu, dílnách, na nakládacích rampách, v prádelnách atd.•Úředně přezkoušená s dokladem o neutrálnosti vůči potravinám.
1
NA0000000206Schomburg ASODUR-GBM epox.pryskyřice 10kg transparentní (42)ks4 490,005 432,90
popis ▼
spotřeba cca 350 g/m²/1 pracovní krok jako penetrace, jinak podle potřeby Epoxidová pryskyřice k penetraci nebo uzavření povrchu, také epoximalta.•2složková epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel, nízkoviskózní, vysoce plnitelná, odolná vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům.•K penetraci a uzavření povrchu betonových ploch a ploch z cementových potěrů. Dále jako pojivo pro vytvoření stěrky nebo potěru resp. epoximalty např. ve výrobních prostorách, skladovacích halách a na rampách.
7
NA0000000208Schomburg UNIFLEX-B elastifikátor 8,33kg (40)ks1 732,642 096,49
popis ▼
Spotřeba 1 kg na 3 kg AQUAFINu-1K nebo UNIFIXu •Tekutá složka k vytvoření vysoce elastické, hydraulicky tuhnoucí hydroizolační stěrky AQUAFIN-2K a flexibilního lepidla UNIFIX-2K.•Jako polymerový modifikátor pro různé druhy lepicích malt SCHOMBURG.
7
NA0000000209Schomburg ASO-FLEXFUGE spár.hmota zementgrau 25kg (42)ks750,00907,50
popis ▼
Spárovací, rychle tuhnoucí, plastem modifikovaná malta.•Plastem modifikovaná, odolná vůči mrazu, odpuzující vodu. Snadno zpracovatelná, rychle tuhnoucí, již po cca 2 hod. pochozí.•Ke spárování materiálu z jemné kameniny, kameniny a póroviny, z přírodního a umělého kamene atd., v koupelnách, sprchách a obytných prostorách, na terasách, na fasádách, v bazénech, také na vytápěných a litých potěrech.•Splňuje požadavky CG2 WA dle DIN EN 13888.•Na spáry od 3 do 20 mm šířky.
2
NA0000000211Schomburg ASO-SYSTEMVLIES-02 textilie 1mx 25mm241,0049,61
popis ▼
Ochranná a kluzná textilie spotřeba 1,01 m²/m² •Polypropylenová textilie s vysokou odolností proti roztržení.•Odolná vůči všem škodlivým látkám vyskytujícím se v zemině.•Speciální struktura textilie zaručuje spolehlivé spojení s izolační vrstvou.•Podporuje dobré proschnutí plastem modifikovaných bitumenových izolací.•Jako ochranné opatření před poškozením vlivem posunutí nebo sesmeknutí izolačních nebo drenážních desek.
25
NA0000000215Schomburg THERMOPAL-SP sanační podhoz 25kg (42)ks325,00393,25
popis ▼
Minerální sanační podhoz Spotřeba:cca 3 kg/m² jako adhezní můstek cca 1,50 kg/m²/mm tloušťky vrstvy v ploše •Hydraulicky tuhnoucí suchá malta pro zvýšení přilnavosti minerálních omítek na nosných minerálních podkladech.•Vyhovuje požadavkům dle WTA-list 2-9-04D. •Jako podhoz pod sanační omítky THERMOPAL
9
NA0000009595Schomburg ASOCRET KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2) adhézní můstek 25kg (42) ks950,001 149,50
popis ▼
Minerální inhibitor koroze a adhezní můstek •vodonepropustný•odolný vůči zmýdelnění•mrazuvzdorný a odolný vůči působení posypových solí •vytvrzuje také při dynamickém zatížení bez smršťování a trhlin•velmi dobrá zpracovatelnost také na vertikálních plochách a plochách "nad hlavou"•používá se při opravách betonu jako antikorozní ochrana ocelových výztuží a současně plní funkci adhezního můstku pro zvýšení přilnavosti na betonové nebo maltové podklady•systémová složka pro opravy betonu použitím sanační malty INDUCRET-BIS-5/40
10
NA0000009596Schomburg ASOCRET -BIS-5/40 (INDUCRET-BIS-5/40) sanační malta 25kg (42) ks675,00816,75
popis ▼
Sanační malta na opravu betonu, hloubka výlomu 5 – 40 mm, zrnitost do 2 mm •cementem pojená sanační malta skupiny malt M2 pro vertikální a horizontální plochy•vodonepropustná•schopná difúze vodní páry•mrazuvzdorná a odolná vůči působení posypových solí •snižuje pronikání CO2•vytvrzuje také při dynamickém zatížení bez smršťování a trhlin•používá se při opravách betonu pro vertikální a horizontální plochy a plochy "nad hlavou" jako stabilní reprofilační malta do hloubky výlomu 5 - 40 mm •vhodná pro opravy dynamicky namáhaných betonových ploch (např. pod vozovkou apod.)•systémová složka pouze pro použití v kombinaci s INDUCRET-BIS-0/2
3
NA0000009597Schomburg ASO-EZ2 potěrový cement 25kg (42) ks675,00816,75
popis ▼
Speciální potěrový cement •Vlákny vyztužený speciální cement k vytvoření potěrů na kročejové izolaci, na separační vrstvě a vázaných potěrů.•Po cca 6 hodinách pochozí. Lze aplikovat k pokládce tzv. „čerstvé do čerstvého“ resp.na potěr lze po 3 dnech pokládat dlažbu a desky. Vytápěné potěry lze zahřívat již po 3 dnech v souladu s obecně platnými technickými pravidly.•Zralosti potěru k pokládce dlažby se dosáhne při poměru 1 : 4 váh. dílů při použití suchého kameniva dle DIN 4226 o velikosti zrna mezi A8 - B8, převážně B8 a plynulého granulometrického složení, přidáním vody v poměru 17 litrů na 50 kg ASO-EZ2, při teplotě okolí a podkladu + 23 °C, relat. vlhkosti vzduchu 50 % a při tloušťce vrstvy 5 cm přibl. po 3 dnech.
46
NA0000009677Schomburg ASO-DICHTBAND weiss 12cm / 50mbm53,0064,13
popis ▼
Moderní spojovací materiál, tažný, vodotěsný, obzvláště odolný proti roztržení, paropropustný. Zaručuje rychlé vysychání lepidel na obklady/dlažby a izolačních materiálů obsahujících vodu, vyznačuje se vysokou odolností vůči agresivním látkám.K vytvoření vodotěsných dilatačních a styčných spár v hydroizolaci SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-1K-FLEX, AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN-RS300 a ASOFLEX-AKB.Úředně stavebně odzkoušeno v systému s hydroizolačními stěrkami. Moderní spojovací materiál, tažný, vodotěsný, obzvláště odolný proti roztržení, paropropustný. Zaručuje rychlé vysychání lepidel na obklady/dlažby a izolačních materiálů obsahujících vodu, vyznačuje se vysokou odolností vůči agresivním látkám.K vytvoření vodotěsných dilatačních a styčných spár v hydroizolaci SANIFLEX, SANIFIN, AQUAFIN-1K-FLEX, AQUAFIN-2K, AQUAFIN-2K/M, AQUAFIN-RS300 a ASOFLEX-AKB.Úředně stavebně odzkoušeno v systému s hydroizolačními stěrkami.
350
NA0000011341Schomburg ASO-UNIGRUND-K penetrace 25lks3 175,003 841,75
popis ▼
Spotřeba:cca 30 – 80 g/m² •Bezbarvý penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel, vhodný na savé a lehce sprašující podklady jako je omítka, beton, potěr apod., aplikuje se před prováděním izolačních prací nebo před lepením obkladů a dlažeb.•Velmi malá spotřeba a všestranné použití.•Do vnitřních i vnějších prostor.Směšovací poměr s vodou: 1 : 3 až 1 : 6
1
NA0000013395Schomburg THERMOPAL-SR 24 sanační omítka 25kg (42)ks475,00574,75
popis ▼
S vysokým podílem vzduchových pórů a dobrou schopností absorbovat soli. K vytvoření suchých omítek umožňujících difúzi vodní páry, obzvláště při sanaci vlhkých a solí zatížených stěn ve vnitřních a vnějších protorách. Systém je certifikován a doporučen WTA.Spotřeba: cca. 9,5kg/m2 na 1cm tloušťky vrtsvy
37
NA0000013654Schomburg Solidone pronto 25kg (60)ks200,00242,00140
NA0000013738Schomburg AQUAFIN 1K hydroizolační stěrka nepružná 25kgks825,00998,25
popis ▼
• Cementem pojená hydroizolační stěrka proti podzemní a tlakové vodě, odolná vůči síranům, také při negativním tlaku.• Na beton a zdivo, u pozemních, inženýrských a vodních staveb, ve vnitřních a vnějších prostorách, pro novostavby i starou zástavbu (včetně rekonstrukcí).• Certifikováno pro izolace staveb.• Prášková složka pro AQUAFIN-2K.• AQUAFIN-1K lze aplikovat štětcem, stěrkou nebo nastříkat pomocí vhodného přístroje.Spotřeba:cca 3,5 – 4,5 kg/m²
5
NA0000017696Schomburg INDUFLOOR IB 3360 7032 30kg ks9 090,0010 998,90
popis ▼
Penetrace systému pro ochranu spodních vod • 2složková epoxidová pryskyřice• bez obsahu rozpouštědel• transparentní• vyplňuje póry• odolná vůči mechanickému zatížení• odolná vůči zředěným louhům, kyselinám, vodným solným roztokům, mazivům• má sklon ke žloutnutí• používá se jako systémová složka v systémech pro ochranu spodních vod INDUFLOOR-IB-GWS2 a INDUFLOOR-IB-GWS3• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
1
NA0000020392Schomburg ESCO-FLUAT roztok 25kg (24)ks3 150,003 811,50
popis ▼
Roztok k neutralizaci škodlivých solí Spotřeba: při nanesení ve dvou krocích cca 0,4 – 0,5 kg/m²
1
NA0000020598Schomburg písek technický 01/06 50kgks243,00294,034
NA0000021898Schomburg UNIFLEX-M 10kgks1 720,002 081,201
NA0000023662Schomburg ASODUR-GBM transparent (INDUFLOOR IB 1225) 30kgks12 570,0015 209,70
popis ▼
Penetrace systému pro ochranu spodních vod • 2složková epoxidová pryskyřice• bez obsahu rozpouštědel• transparentní• vyplňuje póry• odolná vůči mechanickému zatížení• odolná vůči zředěným louhům, kyselinám, vodným solným roztokům, mazivům• má sklon ke žloutnutí• používá se jako systémová složka v systémech pro ochranu spodních vod INDUFLOOR-IB-GWS2 a INDUFLOOR-IB-GWS3• splňuje Chem VOC Farb V (2004/42/ES)
1
NA0000038725Schomburg AQUAFIN 2K/M PLUS 35kgks2 905,003 515,05
popis ▼
2složková pružná, cementem pojená minerální hydroizolační stěrka proti zemní vlhkosti, netlakové vodě a tlakové vodě.Vhodná k použití u novostaveb i starých objektů, také pod úrovní terénu, na beton i zdivo v interiéru i exteriéru, rovněž jako kontaktní izolace pod obklady a dlažbu. Lze aplikovat k hydroizolaci kanálů a šachet, také při výstavbě bazénů.Odolná vůči posypovým solím.spotřeba:cca 1,75 kg/m²/mm tloušťky vrstvyjako egalizační vrstva 1 mm ve spojení s obkladem/dlažbou > = 2 mm
4
NA0000039305Schomburg INDUFLEX PU tmel na podlahové spáry 600mlks484,00585,64
popis ▼
Dobrá chemická a mechanická odolnost.Nízká vrubová citlivost.Vysoká odolnost proti přetržení.Celková přípustná deformace: 25 %.Používá se k elastickému utěsnění spár u krytých parkovišť, vybetonovaných volných ploch, pro čističky odpadních vod a kanalizační systémy pro odvod komunálních odpadních vod, také ve velkokuchyních.Vhodný pro nepřímý styk s potravinami.spotřeba:Příklad: rozměry spár: šířka spáry 10 mm, hloubka spáry 10 mm = 6 m/600ml balení
8

schomburg


D E L F Y s.r.o., Dělnická 209, 434 01 Most

 

FB

Most | Litvínov | Jiřetín | Jirkov   ♦   obchoddelfystaviva.cz


Eshop »

Zásady ochrany osobních údajů »

 

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku © 2020 Insion