Čerstvý vzduch s interiérovou barvou Baumit IonitColor

 

Baumit IonitColor

Minerální interiérová barva zlepšující vnitřní klima tvorbou zdraví prospěšných iontů ve vzduchu. Je vysoce paropropustná, se zvýšenou kryvostí.

 

 

•    Aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu
•    Snižuje množství prachových a pylových částic
•    Bez emisí a rozpouštědel

 

Vysoce paropropustný, jednosložkový, minerální nátěr pro povrchovou úpravu stěn a stropů v interiéru, se sníženým obsahem emisních látek, bez obsahu konzervačních činidel, s vysokou kryvostí. IonitColor čistí vzduch redukcí jemného prachu a pylových částic ve vzduchu.

 

Spotřeba: cca 0,25 l/m² při 2 nátěrech
 

Vydatnost: cca 56 m² při 2 nátěrech

  

 

 

 

Pro IonitColor jsou vhodné podklady vápenné a vápenocementové omítky anebo stěrky, beton, disperzní barvy, latexové barvy, soudržné minerální anebo silikátové nátěry, soudržné tapety-textilní, pěnové, s hrubým vláknem, hliněné omítky, sádrokartonové anebo sádrovláknité desky.

 

IonitColor je obzvláště účinný v kombinaci se stěrkou Baumit IonitSpachtel.

 

Prospekt k Baumit IonitColor
 

 


 

Zdroj: Baumit IonitColor