Produkty řady EPOXIN jsou založeny na epoxidových pryskyřicích a zahrnují širokou škálu produktů od penetrací přes nátěry/stěrky až po finální dekorativní laky. Tyto produkty se vyznačují výbornou mechanickou odolností, tvrdostí, omyvatelností, rozměrovou stálostí a dalšími vlastnostmi, které jsou typické pro epoxidy.

Řada PUREXIN je založena na kombinaci speciálních pryskyřic a tvrdidel, které nesou souhrnný název polyurethany. Tyto produkty zahrnují zejména membrány, nátěry/stěrky a finální matné laky. Řada PUREXIN se vyznačuje širokou škálou specifických vlastností, které vždy odpovídají danému produktu v požadované aplikaci.