BaL benzín technický 400ml

BaL benzín technický 400ml - Suché směsi a stavební chemie stavební chemie ostatní stavební chemie

BaL benzín technický 400ml - je určen k hrubému odmašťování zejména kovových předmětů, lze použít do zapalovačů a jako palivo do  benzínových tlakových lamp. Používá se také k ředění olejových, fermežových a  syntetických na vzduchu schnoucích nátěrových hmot

-10%
ks
64,00 58,- Kč
bez DPH: 47,60
kód: NA0000010221

do oblíbených

skladem

Skladem ks: 34

  dotaz k výrobku

  garance spokojenosti

      sdílejte


Bezpecnostni-list.pdf  (541.31 kB)
Technicky-list.pdf  (249.75 kB)

Suché směsi a stavební chemie stavební chemie ostatní stavební chemie » BaL benzín technický 400ml

Nízkovroucí hydrogenovaný technický benzín je určen k hrubému odmašťování zejména kovových předmětů, lze použít do zapalovačů a jako palivo do  benzínových tlakových lamp. Používá se také k ředění olejových, fermežových a  syntetických na vzduchu schnoucích nátěrových hmot.

Hustota v kg/m³: 720 - 780 TOC v kg/kg produktu: 0,85 Klasifikace: Flam.Liq.2, Asp.Tox.1, Repr.2, Skin Irrit.2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Signální slovo: Nebezpečí Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.
Podle ČSN 65 0201 jsou technické benzíny hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti. Z hlediska hygieny práce jsou to látky škodící zdraví. V závislosti na koncentraci par působí narkoticky a dráždí sliznice. Při vdechnutí způsobují bolesti hlavy, při delší expozici mohou způsobit až bezvědomí. Zejména v uzavřených místnostech musí být zajištěno dostatečné větrání. Technické benzíny silně odmašťují pokožku, což způsobuje její praskání, přecitlivělost a umožňuje vznik infekce.

Obsah nebezpečných látek

Uhlovodíky, C7 – C9, n- alkany, isoalkany, cyklické, ES: 920-750-0 (varianty: Uhlovodíky, C6 – C7, isoalkany, cyklické ES: 926-605-8, Nízkovroucí hydrogenovaný benzín, ES: 265
BaL benzín technický 400ml

Také Vás může u BaL benzín technický 400ml zajímat:
zpět na další Suché směsi a stavební chemie ostatní stavební chemie