Úvod Info Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti D E L F Y  s.r.o.

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

Prodávajícím společnost D E L F Y  s.r.o., se sídlem Most - Velebudice, Dělnická 209, PSČ 43401, IČ: 49904728, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6187,

 1. Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.
 2. Prodávající jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Kupujícího souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
 3. Prodávající je společností, zabývající se prodejem veškerých stavebních materiálů, zahradní architektury a souvisejícího sortimentu. V rámci této činnosti jsou Prodávajícím zpracovávány Osobní údaje:
 1. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
 1. Prodávající je správcem Osobních údajů, Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem.

II. Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

 1. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Prodávající vyvíjí maximální úsilí pro ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
 2. Veškeré osoby, které s osobními údaji Účastníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 3. Při návštěvě webové stránky Prodávajícího se zobrazí obvyklá technická data spojení, která se používají pouze anonymně jako podklad pro statistiku chování uživatelů, Prodávající mohl své webové stránky neustále vylepšovat s ohledem na spokojenost jejich uživatelů.

 

III. Práva Kupujícího

 1. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
 1. Kupující má dále právo na:
 1. Kupující má právo požádat Prodávajícího o vysvětlení v případě pochybností o tom, že Prodávající provádí zpracování jeho Osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy či v souladu s ochranou jeho soukromého a osobního života. Kupující může dále požádat Prodávajícího o vysvětlení, jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.
 2. Kupující má právo vznést námitku proti zpracování a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Prodávající o námitce neprodleně rozhodne a informuje Kupujícího. Nevyhoví-li Prodávající námitce, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 3. Kupující má dále právo na informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů. Prodávající je povinen je poskytnout nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti
 4. Prodávající je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.
 2. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou příslušné české soudy.
 3. Kupující, kteří poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Prodávajícím či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Prodávající jejich činnost nijak neřídí.
 4. Znění těchto Zásad může Prodávající změnit či doplňovat. O každé takové změně Prodávající informuje Kupující e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.05.2018

 

 

 

 

 

Tyto stránky používají Cookies, které pomáhají zjistit, jak jsou stránky využívány. Abychom mohli cookies používat, musíte nám to nejprve povolit.


Nastavení cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Nelze deaktivovat.
Analytické a reklamní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Vypnutím ztrácíme možnost analýzy výkonu, optimalizace našich opatření i personifikaci.

Odmítnout