InfoProjekty EU

Projekt EU: Vzdělávání zaměstnanců společnosti D E L F Y s.r.o.

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců II, Výzva č.97

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012156

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti D E L F Y s.r.o.

 

Koncepční vzdělávání zaměstnanců společnosti D E L F Y s.r.o. je spolufinancováno Evropskou unií. Hlavním cílem je zkvalitnění, zefektivněni a následná aplikace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti  D E L F Y s.r.o., které zajistí posílení jejich adaptability v rámci podniku, zvýšení kvalifikace a napomůže udržitelnosti zaměstnanců na trhu práce.